Laxfilébit med skinn

Salmo salar

Vikt: 500 g

Fångstmetod: Odlade

Fångstområde: Norge

Ean kod: 7 393369 258223