ASC Laxfilé

Vikt: 4 x 125g

ASC Laxfilé – Ansvarsfullt odlad Norsk Lax!

Laxen kommer från certifierade odlingar i Norge under
ASC´s strikta krav på långsiktig och hållbar odling.

 

Fördelar med denna odling:

  • Färre fiskar i laxodlingen.
  • Höga krav gällande påverkan på omgivningen; vilda fiskar, fåglar, havsbotten och rymningar.
  • Minimera andelen vild fisk i fodret och full spårbarhet av fodret.
  • Regelbundna mätningar av påverkan på botten och vatten.
  • Strikta krav för att minimera sjukdomar.
  • Förbud till användning av medicin i förebyggande sätt.

 

ASC (Aquaculture Stewardship council) miljöcertifierar odlad fisk och skaldjur precis som
MSC miljöcertifierar  vildfångad fisk och skaldjur. Läs mer på: www.asc-aqua.org