Miljö & Kvalitet

Polar Seafood fiskar och odlar för framtiden

Fisk och skaldjur från väldens många hav är vårt ansvar.

Polar Seafood med kunnig personal arbetar för långsiktigt hållbart fiske för idag och för framtida generationer.

Vi arbetar med miljö och kvalitet genom långsiktiga relationer med duktiga och seriösa leverantörer från många olika länder. Kontrollsystem som BRC certifiering för produktion och egen leverantörsbedömning med etikkrav är viktigt för oss. Lagar, regler och normer satta av EU följs och korrekt märkning är en självklarhet. Polar Seafood har vidare en IP-livsmedel certifiering.

Ansvar och klimatpåverkan

Många av världens fisketillgångar fiskas idag till volymer som närmar sig max och vi måste tänka för framtiden. Att äta mer odlad fisk är ett bra val!

Odling och produktion av lax har en lägre klimatpåverkan per ton än exempelvis nötkreatur och gris och köttmängden per ton är högre då en högre andel av laxen är ätbar.

Vidare väljer vi fisk från starka långsiktiga fiskebestånd.

Alternativa fiskar är också ett bra långsiktig val. Här arbetar vi bl.a med MSC Alaskaspätta och MSC Stillahavsflundra som kompletterar/ ersätter rödspättan.

Marint ansvar är viktigt och vi fokuserar på organisationen MSC för bra fisk.

MSC – Marine Stewardship Council är en oberoende, global och icke vinstdrivande organisation som arbetar för att säkra världens vilda fisk och skaldjurstillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen.

ASC – Aquaculture Stewardship Council är exakt samma sak som MSC fast för odlade fisk och skaldjur. Här är Vannameiräkorna som tidigare kallades Scampi eller Tigerräkor mycket populära och det är mycket positivt att dessa nu odlas under ansvar med ASC som kontrollorgan.