Torsk & Laxtärningar – Nyhet!

Salmo salar & Gadus morhua

Vikt: 300 g

Fångstmetod: Trålad (Torsk) Odlad (Lax)

Fångstområde: Norge

Ean kod: 7393369 633105