Torskrygg

Vikt: 3 x 100 g

Fångstområde: Fiskad i Nordostatlanten