Kammusslor (Pilgrimsmusslor)

Pecten yessoensis

Vikt: 200 g

Storlek: 10/20

Fångstmetod: Fiskade med skrapor

Fångstområde: Stilla Havet FAO 61

Ean kod: 7393369 508003 8